โอกาสดีๆ กลับมาอีกครั้ง…!

Samsung ขอชวนน้องๆ ม.4-6, ปวช. 1-3 หรือเทียบเท่า* อายุไม่เกิน 18 ปี มาเปิดประสบการณ์ระดับสากล กับ Samsung Solve for Tomorrow 2023 โครงการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม ที่มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมแล้วมากกว่า 2 ล้านคน!!

ปีนี้ ทุกคน ทุกทีม ที่สมัครเข้ามาจะได้เรียนรู้เรื่อง Design Thinking และการทำ Business Model เป็นพื้นฐาน สู่การพัฒนาโครงงานนวัตกรรมเพื่อส่งประกวดในรอบต่อไป

20 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Workshop และทุนสนับสนุนจากโครงการ

10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ได้รับคำแนะนำจากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเปลี่ยน “ไอเดีย” ให้กลายเป็น “นวัตกรรม” ที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง พร้อมโอกาสนำเสนอผลงานบนเวทีระดับประเทศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท

ขอให้น้องๆ 3 คนรวมทีม กับคุณครู หรือ ที่ปรึกษา* 1 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 10 ก.ค. นี้

*นักเรียน กศน., บ้านเรียน (Home School), สอบเทียบ เช่น GED/ IGCSE ฯลฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใน “นามอิสระ” ได้ โดยผู้ปกครองทำหน้าที่แทนครูที่ปรึกษา

ผู้สมัครจะได้เรียนรู้อะไร

Design Thinking

คือวิธีคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่นวัตกร ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใดใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ งานด้านวิศวกรรม หรือการทำธุรกิจ หัวใจของ Design Thinking คือวงจรของการ (1) เข้าใจคน เข้าใจปัญหา (2) เลือกแก้ให้เกิดผล (3) คิดค้นนวัตกรรม (4) สร้างต้นแบบ และ (5) ทดสอบ

ผู้สมัครทุกคน จะได้เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้คิดหัวข้อโครงานใหม่ หรือปรับปรุงหัวข้อโครงงานที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจน พร้อมที่จะนำไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

Business Model หรือโมเดลธุรกิจ

ผู้สมัครทุกคน จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างโมเดลธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่แพร่หลายทั้งในหมู่สตาร์ทอัพ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่  ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกทีม จะได้มีโอกาสฝึกฝนการทำโมเดลธุรกิจให้กับโครงงานของตนเอง เพื่อให้โครงงานเหล่านั้นเป็นจริง และเลี้ยงตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รับประกาศนียบัตรสำหรับทุกคน ทุกทีม*

*สำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมการอบรมครบทุกครั้งและส่งงานตามกำหนดเท่านั้น

หัวข้อการประกวดปี 2566

Make Your Impact!

“คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน”

เข้าร่วมโครงการ

Samsung Solve for Tomorrow 2023 นี้ มีแต่ได้!

รอบคัดเลือก

(Preliminary Round)

ไม่จำกัดจำนวนทีม

เข้าร่วม Online Workshops ด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และโมเดลธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Model and Entrepreneurship) และรับประกาศนียบัตร ทุกคน ทุกทีมสมัคร!

“ส่วนลดพิเศษ” ในการซื้อสินค้า Samsung สำหรับนักเรียน, อาจารย์/ผู้ปกครอง และโรงเรียน

รอบรองชนะเลิศ

(Semi-Final Round)

20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วม Onsite Workshop ที่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada*

รับทุนวิจัยและพัฒนาโครงงาน มูลค่ารวม 100,000 บาท (ทีมละ 5,000 บาท)

ของที่ระลึกจากโครงการฯ และอุปกรณ์ Samsung ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

รอบชิงชนะเลิศ

(Final Round)

10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

โอกาสพัฒนาผลงานร่วมกับ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รับทุนพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ มูลค่ารวม 100,000 บาท (ทีมละ 10,000 บาท)

โอกาสนำเสนอผลงานบนเวทีประกวดระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ*

*โครงการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทาง คำนวณตามระยะทางจริง

ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท!!!!

รางวัลชนะเลิศ

1 รางวัล

ทุนทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ยกทีม!

ทุนการศึกษา 90,000 บาท (สำหรับนักเรียน 3 คน คนละ 30,000 บาท) 

Samsung Tablet จำนวน 4 เครื่อง

โล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ

3 รางวัล

ทุนการศึกษา 60,000 บาท (สำหรับนักเรียน 3 คน คนละ 20,000 บาท)

Samsung Tablet จำนวน 4 เครื่อง

โล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประสบการณ์แน่นๆ ความรู้เน้นๆ จัดเต็มกิจกรรมตลอด 4 เดือน!!

รอบรับสมัคร (Recruitment) : ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2566

รอบคัดเลือก (Preliminary Round) : ระหว่างวันที่ 10 – 30 กรกฎาคม 2565

 • กิจกรรม Train the Trainer สำหรับคุณครู : วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์
 • กิจกรรม Online Workshops สำหรับทุกทีม: วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น. และ 16, 22, 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์
 • ส่งแผนพัฒนาโครงงาน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบถัดไป ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1: วันที่ 4 สิงหาคม 2566 มีทีมที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม

รอบรองชนะเลิศ (Semi-final Round) : ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

 • กิจกรรม Onsite Workshop : วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada
 • ส่งรายงานการพัฒนานวัตกรรม : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day
 • กิจกรรม Pitching Day: ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม นำเสนอการพัฒนานวัตกรรมในวันที่ 3 กันยายน 2566 ผ่านการประชุมออนไลน์
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2: วันที่ 4 กันยายน 2566 มีทีมที่จะผ่านเข้ารอบรองชิงชนะเลิศ 10 ทีม

รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) : ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 12 ตุลาคม 2566

 • 10 ทีมที่เข้ารอบพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ ร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ
 • ส่ง​ Presention Deck นำเสนอนวัตกรรมต้นแบบ โมเดลธุรกิจ และรายงานการพัฒนานวัตกรรม: ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมพิธีตัดสินการประกวด
 • พิธีตัดสินการประกวด (Award Ceremony) : วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด >

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วม)
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), บ้านเรียน (Home School) หรือสอบเทียบ GED/ IGCSE ฯลฯ
 • ทีมประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 3 คน  และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมประกวดในนามโรงเรียน หรือในนามอิสระ
 • หากสมัครในนามโรงเรียน สมาชิกทุกคนในทีมต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน
 • หากสมัครในนามอิสระ นักเรียนจากต่างสถานศึกษาสามารถรวมทีมกันได้ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนคนใดคนหนึ่งในทีมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
 • สมาชิก 1 คน มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น สถาบันหนึ่งแห่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม โดยต้องไม่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำกัน ยกเว้นอาจารย์สามารถมีชื่อเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม สูงสุดไม่เกิน 2 ทีม

 • ทีมประกวด 1 ทีม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • หากสมาชิกในทีมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วนตามกำหนด โครงการจะถือว่าสมาชิกผู้นั้น “สละสิทธิ์” โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยสมาชิกคนที่เหลือยังสามารถเข้าร่วมโครงการต่อไปได้
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวหรือหาสมาชิกมาแทนที่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการทุกกรณี (ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินโครงการ แล้วเท่านั้น)
 • ไม่อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารระหว่าง คณะกรรมการ ผู้สนับสนุนโครงการ ภาคีโครงการ และ/หรือผู้เข้าประกวดทีมอื่น ในระหว่างการเข้าร่วมประกวด
 • นักเรียนและอาจารย์ที่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2022 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ได้ โดยต้องนำเสนอ ไอเดีย คอนเซ็ปต์ แผนดำเนินโครงงาน แผนธุรกิจ รูปแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาใหม่ ที่ไม่คล้ายคลึง ใกล้เคียง หรือต่อยอดจากเดิม
 • ผู้สมัครเข้าประกวดอนุญาตให้โครงการ ตัวแทนดำเนินโครงการ ภาคีโครงการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว พ.ศ. 2562
 • ทีมประกวดอนุญาตให้โครงการ ตัวแทนดำเนินโครงการ ภาคีโครงการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง นำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ คอนเซ็ปต์ ผลผลิต ชิ้นงาน ผลลัพธ์ รวมถึงเสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งระหว่างและหลังสิ้นสุดการประกวดแล้ว โดยสิทธิใน ข้อเขียน คอนเซ็ปต์ ชิ้นงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นสิทธิของทีมประกวด
 • คอนเซปต์ ข้อเขียน ชิ้นงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ที่นำเสนอต่อโครงการ ต้องเป็นงานต้นฉบับของทีมประกวดเท่านั้น เป็นผลงานที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ ต้องไม่เคยได้รับรางวัล เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ในที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการประกวด หรือขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ คณะกรรมการสามารถ “ตัดสิทธิ” ทีมประกวดได้ทันที หากพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไข และมีสิทธิเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมถึงให้ผลตัดสินการประกวดเป็น “โมฆะ” หากพบภายหลังว่ามีการทำผิดเงื่อนไข
 • คณะกรรมการ ตัวแทนดำเนินโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือภาคีโครงการ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรือผลงานที่ได้รับรางวัล เมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้ง เกิดข้อพิพาท คดีความ
 • ผู้เข้าประกวดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอน และเงื่อนไขการประกวดนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: ผู้จัดการประกวดฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า