ประกาศผลการคัดเลือก
“รอบคัดเลือก (Preliminary Round)”

(เรียงตามลำดับตัวอักษร)

ANR Watermelon

Baby Boomer

BIO-net

KidneyLifePlus+

Lightout

NOPE(ngineer)

octo(pus)

One night miracle

PAM

Positive Energy

PPK Dream Team

Sanburgeon

sus(tainability) direction

TTPSeniorConnect

Why you just don’t give up

ทำงานจนเป็น Stroke

น้ำเกลือใต้ศอก ไหลออกจากตา

แมวชอบกินน้ำพริกปลาทู

สะแตเค

หวานเจี๊ยบเจบจี้ส

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ:

20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้อง “ยืนยันสิทธิ” การเข้าร่วมประกวด ในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2023 ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันสิทธิการเข้าร่วม” ด้านล่าง
กรอกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในทีมให้ครบถ้วนตามจริง
อัปโหลด หลักฐานแสดงสถานภาพทางการศึกษา (สำหรับนักเรียน) หรือ บัตรข้าราชการ / ใบรับรองสถานภาพความเป็นครู (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีม) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
โอน เงินประกันการเข้าร่วมกิจกรรม Onsite Workshop จำนวน 4,000 บาท พร้อมอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน (รายละเอียดตามในอีเมล)


**ในการจัดกิจกรรม Onsite Workshop โครงการฯ จำเป็นต้องสำรองสถานที่และที่พักล่วงหน้า ตามจำนวนและรายชื่อจริงของผู้เข้าร่วม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น เพื่อยืนยันว่าสมาชิกในทีมทุกคน (นักเรียนและที่ปรึกษาทีม) สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 นี้ โครงการฯ จึงขอเรียกเก็บเงินประกันฯ ดังกล่าว โดยจะคืนให้เต็มจำนวน เมื่อสมาชิกทุกคนในทีมมาเข้าร่วมอบรม Onsite Workshop ครบถ้วนตามกำหนดการ**

หมายเหตุ:
หากทีมของท่านไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นภายในวันและเวลาที่กำหนด โครงการฯ จะถือว่าทีมของท่าน “สละสิทธิ์” และจะดำเนินการติดต่อทีมสำรองตามลำดับต่อไป
หากมีสมาชิกในทีมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดได้ โครงการฯ จะถือว่าทีมของท่าน “สละสิทธิ์” ทุกกรณี
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกในทีมได้ทุกกรณี
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฯ สนับสนุนค่าอาหาร, ที่พัก และการเดินทาง โดยคำนวณจากค่าโดยสารสาธารณะตามอัตราจริง
(สำหรับ 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเท่านั้น โดยต้อง Log in ด้วยอีเมลที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการก่อนคลิก)

รายชื่อ 3 ทีมสำรอง ตามลำดับ

เด็กจภ.คับ
smart bottle exchage and application (sbea)
We are family
โครงการฯ จะติดต่อทีมสำรองตามลำดับรายชื่อข้างต้นเมื่อมีผู้สละสิทธิ์
ขอให้ทีมสำรองโปรดเตรียมเงินประกันการเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารต่างๆ ให้พร้อม
อย่าลืม! เพิ่มเราเป็นเพื่อน (Add friend) ทาง Line official account @samsungcsr.th (มี @ ด้วย) เพื่อติดตามประกาศต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : samsungcsr.th@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : 063 195 1595 (คุณศิรประภา ผู้ประสานงานโครงการ)