สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศิรประภา โทร. 063-195-1595 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.เท่านั้น)

หรืออีเมล samsungcsr.th@gmail.com