พิธีเปิดกิจกรรมเวิร์กชอป โครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2022

พิธีเปิดเริ่มต้นขึ้นโดย คุณพิมพ์จันทร์ เจริญยิ่งวัฒนา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ กล่าวต้อนรับน้องๆ นักเรียน และคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 100 คนจาก 20 ทีมทั่วประเทศ และโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคีดำเนินโครงการฯ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความร่วมมือในครั้งนี้ ต่อด้วย Inspiration Talk โดย คุณทอย กษิดิศ สตางค์มงคล นักวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าของเพจ DataRockie ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 แสน และ คุณนัทกร เกษมสำราญ วิศวกร นวัตกร และนักวิจัย ผู้ชนะเลิศ Super AI Engineer สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ ด้านการนำความรู้ความสนใจในเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเอง และต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมในอนาคต พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านอย่างเป็นทางการ