กิจกรรมเวิร์กชอปด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Workshop)

Design Thinking Workshop (การคิดเชิงออกแบบ) ที่จะได้เรียนรู้หลักการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ให้ทุกทีมร่วมกันระดมไอเดีย ฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยได้รับคำแนะนำจากนวัตกรมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ พร้อมพี่ Mentor & Trainer ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดกิจกรรม