1. รวมทีม 3 คนและที่ปรึกษา 1 คน

รวมทีมเพื่อนๆ ให้ครบ 3 คน ชวนกันสร้างไอเดียนวัตกรรม แล้วหาที่ปรึกษา 1 คน อาจจะเป็นคุณครูที่โรงเรียน หรือผู้ปกครองของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง เตรียมชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาไว้

2. สร้าง Gmail ของทีมเพื่อใช้งานร่วมกัน

สามารถคลิกที่นี่ เพื่อสร้าง Gmail ของทีม เพื่อเข้าถึงเนื้อหา Online workshop และประสานงานกับโครงการ

3. โพสต์คลิปสั้น 1 นาทีใน facebook

ทำวิดีโอแนะนำทีมและไอเดียนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 1 นาทีโพสต์ลง Facebook (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมติด hashtag SFT_Thailand_2024 #SolveForTomorrow #EnablingPeople #TogetherForTomorrow

จากนั้นเตรียม URL ของโพสต์นั้นเอาไว้เพื่อใส่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

4. ทำ Pre-test

ให้สมาชิกทุกคนในทีม และที่ปรึกษาทำ Pre-test สำรวจตนเองก่อนลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดด้านล่าง

https://forms.office.com/r/KRX05ttJwv

สำหรับนักเรียนทั้ง 3 คน

https://forms.office.com/r/J9LF9g2PPu

สำหรับคุณครู/ที่ปรึกษา

5. เตรียมตอบคำถาม 4 ข้อ

คำถามทั้ง 4 ข้อมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทีมของเราอยากแก้ปัญหาให้กับใคร (ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากแก้ปัญหาให้/อยากทำงานด้วย)
  2. ปัญหาที่ทีมของเราอยากแก้ไขคืออะไร (ระบุปัญหา)
  3. สถานการณ์ของปัญหาเป็นอย่างไร (เล่าตามที่ทีมเข้าใจและมีข้อมูล ว่า เกิดอะไรขึ้น มีปัญหาอะไร มีสาเหตุและผลกระทบอย่างไร)
  4. ทำไมทีมของเราจึงอยากแก้ไขปัญหานี้ ปัญหานี้มีความสำคัญกับทีมของเราอย่างไร

กรุณาทำเครื่องหมายให้ครบทุกช่อง